Tizimga kirish

Login:

Parol olish

Parol:

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Iste'mol qilingan elektr energiyasi uchun barcha hisob-kitoblar Vazirlar Mahkamasining 12.01.2018 yildagi
22-son Qaroriga asosan amalga oshiriladi.